مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (525)

روش نمایشی60آموزش برنامه ای61روش یادگیری تاحد تسلط62روش بحث گروهی63روش مشارکتی65روش واحدها67روش حل مساله69فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان75پیشینه پژوهشتحقیقات داخلی79تحقیقات خارجی85جمع بندی88فصل سوّم : روش شناسی پژوهشمقدمه 19جامعه، نمونه و روش نمونه گیری92ابزار جمع آوری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (526)

1-7-1. فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 81-7-2.فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 81-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………. 91-8-1.فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 91-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ………………………………………………………….91-8-3.دانش ومهارت کارکنان………………………………………………………………………….. 91-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)…………………………………………………… 91-8-5.اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………101-8-6.مدارس شهرستان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (527)

1-11-6 روشهای پیش تغلیظ از طریق استخراج مایع- مایع……………………………………………………………………………….551-11-7 پیش تغلیظ به روش استخراج نقطه ابری…………………………………………………………………………………………….551-11-8 ترسیب الکتروشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………551-11-9 روشهای پیش تغلیظ همرسوبی………………………………………………………………………………………………………….551-11-10 روشهای میکرو استخراج………………………………………………………………………………………………………………..561-11-11 روشهای میکرواستخراج برپایه ی فاز جامد……………………………………………………………………………………….561-11-12 عوامل موثر در کارایی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (518)

نتیجه‌گیری:130فصل چهارم: شگردهای فتنه گران1321. عوام‌فریبی1332. نشر اکاذیب1363. تهمت1384. تهدید1405. تطمیع142 سایت منبع 6. استفاده از شعارهای خوب و جذاب1457. تحریک احساسات1478. درآمیختن حق و باطل148فصل پنجم: وظایف ما در مقابله با فتنه‌ها150مقدمه:151گفتار اول: وظایف Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (520)

2-3-4-2- رده بندی معماری422-3-5- مساحت سرانه432-3-5-1- سرانه مبنا432-3-5-2- سرانه خالص زیربنا432-3-5-3- سرانه ناخالص زیربنا432-3-6- مطالعات عمومی واستانداردها462-3-6-1 مطالعات نمودارسازمانی472-3-6-2- راهنمای طراحی فضاهای اداری502-3-7-ایده اولیه درطراحی فضاهای اداری552-3-7-1 چگونگی طراحی ساختمانهای اداری572-3-8- طراحی داخلی582-3-8-1-فضاهای تشکیل دهنده Read more…

By 92, ago