متن کامل پایان نامه حقوق : رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(ره)

  مقدمه   به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در […]

Read more →

دانلود پایان نامه جنبه کیفری تدلیس:

  تدلیس درنکاح علاوه براینکه ازجنبه حقوقی ودرقانون مدنی مقررات خاص خود را دارد، از نظر کیفری نیز جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی درنظرگرفته شده است. ماده پنج قانون راجع به ازدواج؛ هریک اززن وشوهری که قبل ازازدواج […]

Read more →

پایان نامه حقوق با موضوع تدلیس در روایات

با مطالعه درکتب فقهی متوجه می شویم کلمه تدلیس ازجانب ائمه هدی به کاررفته، همانطور که درکتاب قواعدفقه دراین خصوص آمده است: درباب تدلیس درنکاح هم روایت متعددی داریم که دلالت دارند بر رجوع مغرور به غار درآنچه زیان دیده […]

Read more →

پایان نامه حقوق با موضوع : بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها

بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها جایگاه والای خانواده به عنوان با اهمیت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز وبه خصوص قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را دربین کلیه تشکیلات حقوقی نوین وکهن احراز کرده است. حقوق […]

Read more →

پایان نامه دیوان عدالت اداری در قانون

۴-۱جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشورمان است. نظارت بر اعمال اداری، وظیفه خطیری است که بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. با همه این تفاسیر […]

Read more →

پایان نامه :  دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات

    ۱-۱معرفی واحدهای اجرایی مواد ۱۲و ۱۴ و ۲۶ و۳۴ و۳۵ و۳۶ و۳۷ قانون دیوان عدالت اداری به معرفی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت […]

Read more →

وظایف دیوان عدالت

وظایف اصلی این واحد احقاق حق است، به طوری که اگر کسی از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود فراتر رفته و با تصمیم و اقدام مغایر با قانون و موازین نظام اجرایی و اداری، کشور […]

Read more →

پایان نامه حقوق : مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری

  در این فصل به بررسی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری  و اعمال خلاف قانونی که در صورت ارتکاب توسط مامورین  تخلف اداری محسوب شده و ضمانت اجراهای خاص خود را دارد پرداخته خواهد شد. ۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و […]

Read more →