مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (526)

1-7-1. فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 81-7-2.فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 81-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………. 91-8-1.فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 91-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ………………………………………………………….91-8-3.دانش ومهارت کارکنان………………………………………………………………………….. 91-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)…………………………………………………… 91-8-5.اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………101-8-6.مدارس شهرستان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (525)

روش نمایشی60آموزش برنامه ای61روش یادگیری تاحد تسلط62روش بحث گروهی63روش مشارکتی65روش واحدها67روش حل مساله69فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان75پیشینه پژوهشتحقیقات داخلی79تحقیقات خارجی85جمع بندی88فصل سوّم : روش شناسی پژوهشمقدمه 19جامعه، نمونه و روش نمونه گیری92ابزار جمع آوری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (524)

2-22-9- مقایسه رویکرد سیستمی میلان با سایر رویکردها522-22-10- رویکرد راهبرد نگر532-22-11- معنای نشانه ها54 2-23- ویژگیهای رویکرد راهبردی55 2-24- فنون رویکرد راهبردی56 2-25- ارزیابی در استراتژی درمانی83 2-26- درمان در استراتژی درمان خانوادگی842-26-1-تحقیق در خانواده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (523)

9-3 روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………. 9010-3 ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………….. 93فصل چهارم:نتایج تحقیق1-4 یافته های پژوهش ………………………………………………………………… 952-4 جداول و نمودارها ………………………………………………………………… 100فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها سایت منبع 1-5 بحث وتفسیر نتایج پژوهش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (522)

9-3 روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………. 9010-3 ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………….. 93فصل چهارم:نتایج تحقیق1-4 یافته های پژوهش ………………………………………………………………… 952-4 جداول و نمودارها ………………………………………………………………… 100فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها1-5 بحث وتفسیر نتایج پژوهش ………………………………………………………. 1452-5 نتیجه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (520)

2-3-4-2- رده بندی معماری422-3-5- مساحت سرانه432-3-5-1- سرانه مبنا432-3-5-2- سرانه خالص زیربنا432-3-5-3- سرانه ناخالص زیربنا432-3-6- مطالعات عمومی واستانداردها462-3-6-1 مطالعات نمودارسازمانی472-3-6-2- راهنمای طراحی فضاهای اداری502-3-7-ایده اولیه درطراحی فضاهای اداری552-3-7-1 چگونگی طراحی ساختمانهای اداری572-3-8- طراحی داخلی582-3-8-1-فضاهای تشکیل دهنده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (518)

نتیجه‌گیری:130فصل چهارم: شگردهای فتنه گران1321. عوام‌فریبی1332. نشر اکاذیب1363. تهمت1384. تهدید1405. تطمیع142 سایت منبع 6. استفاده از شعارهای خوب و جذاب1457. تحریک احساسات1478. درآمیختن حق و باطل148فصل پنجم: وظایف ما در مقابله با فتنه‌ها150مقدمه:151گفتار اول: وظایف Read more…

By 92, ago